Hình thức thanh toán

Thông tin thanh toán

Link thanh toán trên trình duyệt:

Hướng dẫn gia hạn

Hoặc Gia Hạn Qua Thẻ Cào Điện Thoại

Hoặc chuyển khoản với thông tin chuyển khoản: [dấu cách] email
VIETCOMBANK-ATM
Mã tài khoản : 0491000054207
Chủ tài khoản : Đào Thị Tuyết
Chi nhánh : Thăng Long
TECHCOMBANK-ATM
Mã tài khoản : 19027478452019
Chủ tài khoản : Nguyễn Văn Nghĩa
Chi nhánh : Tây Hồ