Hình thức thanh toán

Thông tin thanh toán

Link thanh toán trên trình duyệt:

Hướng dẫn gia hạn

Vui lòng check mail hoặc gọi 0966.746.964, 0439.785369 để kiểm tra tình trạng thanh toán. Restart phần mềm để update ngày sau khi nhận được email thanh toán thành công.

Hoặc Gia Hạn Qua Thẻ Cào Điện Thoại

Hoặc chuyển khoản với thông tin chuyển khoản: [dấu cách] email
VIETCOMBANK-ATM
Mã tài khoản : 0491000054207
Chủ tài khoản : Đào Thị Tuyết
Chi nhánh : Thăng Long
TECHCOMBANK-ATM
Mã tài khoản : 19027478452019
Chủ tài khoản : Nguyễn Văn Nghĩa
Chi nhánh : Tây Hồ