Bảng giá gia hạn qua thẻ cào FPlus

Thẻ 50.000đ

12 ngày

Thẻ 200.000đ

65 ngày

Nạp thẻ gia hạn - FPlus

Chọn loại thẻ:
    Hỗ trợ: 090.173.1871
Phần mềm sẽ tự động được gia hạn sau khi nạp thẻ thành công, email chứa thông tin bản quyền sẽ được gửi về email gia hạn.

Hướng dẫn