Bảng giá gia hạn qua thẻ cào FPlus

Thẻ 50.000đ

12 ngày

Thẻ 200.000đ

65 ngày

}

Nạp thẻ gia hạn - FPlus

Chọn loại thẻ:
    Hỗ trợ: 090.173.1871

Hướng dẫn