I. Chương trình cộng tác viên Affiliate với QuangCaoUidFb.com

Vui lòng truy cập link: http://quangcaouidfb.com/aff


II. Chương trình cộng tác viên Affiliate cho phần mềm

Bước 1: Đăng ký tham gia.
Gửi mail đăng ký tới mail.plus24h@gmail.com với nội dung bao gồm:
Đăng ký Affiliate
1. Họ tên
2. Email
3. Số điện thoại
4. Thông tin tài khoản ngân hàng

Bước 2: Nhận link tiếp thị liên kết trong email đăng ký và bắt đầu quảng bá, chia sẻ, đặt link trên web.

Bước 3: Khách hàng truy cập link tiếp thị liên kết của bạn, cài đặt và sử dụng phần mềm, khi khách hàng đó nạp tiền lần đầu tiên bạn sẽ nhận được 15% trên số tiền khách hàng nạp (bạn sẽ nhận được email thông báo mỗi khi nhận được %).
- Hoa hồng sẽ thay đổi theo doanh số đạt được trong tháng.
Doanh thu % Hoa hồng
<20.000.000 VNĐ 15%
20.000.000 VNĐ -> 50.000.000 VNĐ 20%
50.000.000 VNĐ -> 100.000.000 VNĐ 25%
>100.000.000 VNĐ 30%


Bước 4: Nhận tiền về tài khoản ngân hàng nếu đạt mức 1.000.000 VNĐ với lần đầu rút tiền. Cuối tháng trong những lần sau.
 

0901.731.871

0906.235.636

x
💬