Cách tăng Follow và tăng Like sản phẩm trên Shopee
Cách tăng Follow và tăng Like sản phẩm trên Shopee

Cách tăng Follow và tăng Like sản phẩm trên Shopee

3/26/2019 11:12:58 AM
CÁCH TĂNG FOLLOW VÀ TĂNG LIKE SẢN PHẨM TRÊN SHOPEE
 
Nếu shopee của bạn có một lượng follow cao, các sản phẩm có một lượng like lớn thì chắc chắn điều này sẽ khiến shop của bạn trở nên uy tín và đáng tin cậy hơn trong mắt người mua hàng. Không thủ giúp bạn thu hút lượng đơn hàng, việc tăng follow và tăng like còn giúp bạn thu hút thêm nhiều khách hàng mới, góp phần vào việc nâng cao chất lượng cho sản phẩm của bạn trên Shopee.
Dưới những tình hình thiết thực như vậy, Plus24h đã xây dựng phần mềm Shopee – hỗ trợ tương tác trên Shopee. Bạn có thể tăng lượt follow trên shopee cho tài khoản Shopee bạn muốn và tăng lượt like cho sản phẩm trên Shopee.
Dưới đây là những hướng dẫn chi tiết về cách thức sử dụng phần mềm để tăng like và tăng sub trên Shopee của bạn.
 
Hướng dẫn tăng Follow cho tài khoản trên Shopee:
 
 Bước 1: Thêm tài khoản Shopee muốn đi follow trên Shopee
 • Click “Login” để mở tab thêm tài khoản Shopee.
 • Nhập user – pass của tài khoản Shopee mà bạn muốn thêm.
 • Click “Đăng nhập” để bắt đầu đăng nhập.
Quá trình đăng nhập sẽ được thực hiện thông qua một tab Chrome.
Tài khoản được bạn thêm sẽ đi follow các shop khác trên Shopee (Các shop khác là các tài khoản cùng tham gia tính năng tăng like & follow  trên ShopeePlus)
 

 
Bước 2: Thiết lập tăng follow trên Shopee
 • Shop đi like, follow: Chọn tài khoản Shopee của bạn sẽ đi thực hiện like và follow các shop khác trên Shopee.
 • Link shop muốn tăng follow: Nhập link Shop bạn muốn tăng lượt follow trên Shopee.
 • Click “Thêm”:  Để thêm thiết lập vào phần mềm ShopeePlus.
 

 
Danh sách tài khoản tăng follow đã được thêm thành công.
 • Follow đã nhận: Số lượt follow cho shop mà bạn đã nhận được
 • Điểm follow: Điểm chênh lệch giữa số lượt bạn đi follow với số lượt follow mà bạn nhận được.
Quá trình tương tác tăng follow này là quá trình tương tác follow chéo giữa các thành viên cùng tham gia tính năng “Tăng like & follow” trên ShopeePlus.
Với từng tài khoản được bạn thêm vào sẽ thực hiện quá trình tương tác follow độc lập với nhau.
 

 
Hướng dẫn tăng Like cho sản phẩm trên Shopee:
 
 Bước 1: Thêm tài khoản Shopee muốn đi like trên Shopee
 • Click “Login” để mở tab thêm tài khoản Shopee.
 • Nhập user – pass của tài khoản Shopee mà bạn muốn thêm.
 • Click “Đăng nhập” để bắt đầu đăng nhập.
Quá trình đăng nhập sẽ được thực hiện thông qua một tab Chrome.
Tài khoản được bạn thêm sẽ đi like các sản phẩm của shop khác trên Shopee (Các shop khác là các tài khoản cùng tham gia tính năng tăng like & follow  trên ShopeePlus)
 

 
Bước 2: Thiết lập tăng like trên Shopee
 • Shop đi like: Chọn tài khoản Shopee của bạn sẽ đi thực hiện like các shop khác trên Shopee.
 • Link sản phẩm muốn tăng like: Nhập link của sản phẩm mà bạn muốn tăng lượt like trên Shopee.
 • Click “Thêm”:  Để thêm thiết lập vào phần mềm ShopeePlus.
 

 
 Danh sách tài khoản và sản phẩm tăng like đã được thêm thành công.
 • Like đã nhận: Số lượt like cho sản phẩm mà bạn nhận được
 • Điểm like: Điểm chênh lệch giữa số lượt bạn đi like với số lượt like mà bạn nhận được.
Quá trình tương tác like này là quá trình tương tác like chéo giữa các thành viên cùng tham gia tính năng “Tăng like & follow” trên ShopeePlus.
Với từng tài khoản được bạn thêm vào sẽ thực hiện quá trình tương tác độc lập với nhau.
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn