Cách tạo nhóm đối tượng quảng cáo tương tự trên Zalo Ads
Cách tạo nhóm đối tượng quảng cáo tương tự trên Zalo Ads

Cách tạo nhóm đối tượng quảng cáo tương tự trên Zalo Ads

6/1/2023 4:51:37 PM


Với tính năng tạo nhóm đối tượng dựa trên tập danh sách số điện thoại của nhà quảng cáo đã tải lên trước đó. Sẽ giúp nhà quảng cáo mở rộng phạm vi tiếp cận đối tượng có hiệu suất cao nhất. Thông qua việc hướng tới người dùng có đặc điểm tượng tự với nhóm đối tượng cũ. Vậy cách tạo nhóm đối tượng quảng cáo tương tự trên Zalo Ads như thế nào? Hãy cùng Plus24h nắm rõ các thao tác nhé. 

 

 

Điều kiện để tạo nhóm đối tượng quảng cáo tương tự trên Zalo Ads 
 

  • Tài khoản quảng cáo cần tập danh sách số điện thoại tải lên trước.
     

  • Số điện thoại trong tập data gốc không được trùng nhau.
     

  • Số điện thoại trong tập data gốc phải đảm bảo dùng Zalo.
     

  • Số lượng số điện thoại trong tập data gốc phải lớn hơn 1.000 số và nhỏ hơn 10.000 số.

 

Cách tạo nhóm đối tượng quảng cáo tương tự trên Zalo Ads 
 

Có 2 cách để tạo nhóm đối tượng quảng cáo tương tự trên Zalo Ads, cụ thể như sau: 
 

1. Tạo từ phân nhóm đối tượng quảng cáo trong thư viện 

 

Bước 1: Đầu tiên đăng nhập vào tài khoản quảng cáo qua trang: https://ads.zalo.me/, trong thanh menu >> chọn Thư viện và chọn Nhóm đối tượng quảng cáo.

 

 

Bước 2: Nhấn nút “Tạo nhóm đối tượng” và chọn “Từ đối tượng tương tự

 

 

Bước 3: Nhập tên cho nhóm đối tượng mới và chọn nguồn đối tượng. 

 

 

Bước 4: Chọn Số lượng người tiếp cận lại.

 

Lưu ý: Số người tiếp cận càng nhỏ thì mức độ tương tự và giống với tập nguồn ban đầu càng cao.

 

 

Sau đó hệ thống hiển thị Nhóm đối tượng tương tự

 

 

2. Tạo từ phần nhóm đối tượng quảng cáo trong lúc tạo quảng cáo 

 

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản quảng cáo qua trang: https://ads.zalo.me/, chọn loại quảng cáo cần tạo.

 

Bước 2: Trong phần “Bạn muốn quảng cáo này đến ai”, nhà quảng cáo chọn “Tạo mới đối tượng tùy chỉnh” và chọn “Nhóm đối tượng tương tự”. 

 

 

Bước 3: Nhập tên cho nhóm đối tượng mới và chọn nguồn đối tượng. 

 

 

 

Bước 4: Chọn Số lượng người tiếp cận lại.

 

Lưu ý: Số người tiếp cận càng nhỏ thì mức độ tương tự và giống với tập nguồn ban đầu càng cao.

 

 

Sau đó hệ thống hiển thị Nhóm đối tượng tương tự

 

 

Hy vọng với những thông tin hữu ích được chia sẻ ở trên bạn sẽ tạo nhóm đối tượng quảng cáo tương tự trên Zalo Ads thành công. 

 


0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn