Cách tìm kiếm cuộc trò chuyện và tin nhắn cụ thể trên Facebook Messenger
Cách tìm kiếm cuộc trò chuyện và tin nhắn cụ thể trên Facebook Messenger

Cách tìm kiếm cuộc trò chuyện và tin nhắn cụ thể trên Facebook Messenger

1/17/2023 4:39:44 PMBạn muốn tìm kiếm cuộc trò chuyện nào đó trên Facebook Messenger hay tin nhắn cụ thể quan trọng nào đó. Tuy nhiên việc lướt tìm từng tin nhắn hay cuộc trò chuyện sẽ tốn thời gian nếu số lượng nhắn tin trò chuyện nhiều. Chính vì vậy Plus24h sẽ hướng dẫn cho bạn ở bài viết ngay dưới đây nhé. 

 

 

Cách tìm kiếm cuộc trò chuyện trên Facebook
 

Bước 1: Trên https://static.xx.fbcdn.net/assets/?revision=1304941993409718&name=fb-homeblue-desktop&density=1, nhấp vào https://static.xx.fbcdn.net/assets/?revision=1304941993409718&name=fb-messenger-desktop&density=1 Messenger ở trên cùng bên phải hoặc truy cập vào ứng dụng Messenger trên điện thoại. 
 

Bước 2: Trên cùng Đoạn chat, nhấp vào https://static.xx.fbcdn.net/assets/?revision=1304941993409718&name=comet-search-desktop&density=1 Tìm kiếm trên Messenger
  

Bước 3: Tìm kiếm tên người liên hệ, tên cuộc trò chuyện hoặc từ khóa. Nếu tìm kiếm từ khóa, hãy nhấp vào Tìm kiếm trên Messenger về "[từ khóa]".
 

Cách tìm kiếm tin nhắn cụ thể trong cuộc trò chuyện trên Facebook
 

Bước 1: Trên https://static.xx.fbcdn.net/assets/?revision=1304941993409718&name=fb-homeblue-desktop&density=1, nhấp vào https://static.xx.fbcdn.net/assets/?revision=1304941993409718&name=fb-messenger-desktop&density=1 Messenger ở trên cùng bên phải hoặc truy cập vào ứng dụng Messenger trên điện thoại. 
 

Bước 2: Mở cuộc trò chuyện mà bạn muốn tìm kiếm.
 

Bước 3: Nhấp vào tên người dùng >> Nhấp vào https://static.xx.fbcdn.net/assets/?revision=1304941993409718&name=comet-search-desktop&density=1 Tìm kiếm trong cuộc trò chuyện.

 


 

Bước 4: Tìm kiếm từ khóa trong thanh tìm kiếm xuất hiện ở đầu cuộc trò chuyện >> Rồi nhấn tìm. Tại đây sẽ hiển thị các tin nhắn có liên quan đến từ khoá để bạn dễ tìm kiếm hơn. 

 

 

Hy vọng với những thông tin chia sẻ ở trên bạn sẽ tìm kiếm cuộc trò chuyện và tin nhắn cụ thể trên Facebook Messenger nhanh chóng. Chúc các bạn áp dụng thành công!!!

 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn