Cập nhật quy định mới của Inbox trên Facebook 2020
Cập nhật quy định mới của Inbox trên Facebook 2020

Cập nhật quy định mới của Inbox trên Facebook 2020

1/8/2020 3:47:23 PM
CẬP NHẬT QUY ĐỊNH MỚI CỦA INBOX TRÊN FACEBOOK 2020
 
Qua từng năm, Facebook luôn update và đưa thêm các quy định để tăng sự kiểm soát trên facebook, cũng như hỗ trợ tăng trải nghiệm cho khách hàng.
Bài chia sẻ này sẽ giới thiệu những thay đổi và hạn chế từ facebook đối với Facebook Messenger 2020.
 
Kết quả hình ảnh cho chatbot 2020

Những thay đổi mới trên Facebook Messenger 2020
 
Đầu tiên, Facebook Messenger sẽ hạn chế số lượng tin nhắn có thể gửi, thay vì sử dụng chatbot như trước đây.
Cụ thể, từ ngày 4/3/2020, trừ chi phí chạy quảng cáo trên Messenger, doanh nghiệp chỉ có thể inbox cho khách hàng, nếu thỏa mãn ít nhất 1 trong 3 điều kiện:
 
1.    Chatbot chỉ được phép gửi tin nhắn cho người dùng trong vòng 24h (khung 24h) kể từ thời điểm cuối cùng người dùng tương tác với trang.
 

Giả sử: Chatbot gửi tin cho khách hàng A vào lúc 10h.

 
 • TH1: Khách hàng A tương tác sau 10p. Chatbot có thể tiến hành gửi tin nhắn tiếp theo cho khách hàng này trong vòng 24h kể từ 10h10p.
 
 • TH2: Sau 6h kể từ khi Chatbot gửi tin mà khách hàng không trả lời, cửa sổ tin nhắn chỉ còn hiệu lực 18h. Nếu sau đó, hết 18h mà khách hàng k trả lời, Chatbot sẽ không thể gửi tin cho khách hàng nữa.
 
Những hành động dưới đây được coi là phản ứng khách hàng:
 • Khách hàng gửi tin nhắn về trang
 • Có động tác lick vào một nút trên Main Menu
 • Có click vào phím trả lời nhanh.
 • Khách hàng lựa chọn 1 tin nhắn thăm dò hoặc 1 tin nhắn khuyến mại.
 • Khách bấm vào phím “Bắt đầu” trên màn hình chào ban đầu.
 
2.     
Ngoài 24h thì tin nhắn thuộc về một trong 4 loại tag khác 
 
 • Xác nhận cập nhật sự kiện (đăng ký thành công): Dùng để gửi cho khách hàng lời nhắc hoặc cập nhật về 1 số sự kiện mà họ đã đăng ký.
 
 • Cập nhật trạng thái đơn hàng (đã giao hàng): Tin nhắn xác nhận với khách hàng sau sự kiện mua hàng: giao dịch thành công hay tình trạng vận chuyển hàng.
 
 • Cập nhật trạng thái tài khoản: Thông báo với người dùng về thay đổi trên tài khoản hoặc mẫu form đăng ký đăng nhập: Hoàn tất đơn…
 
 • Cập nhật người phụ trách: Tư vấn viên sẽ là người hồi đáp lại các yêu cầu của khách hàng.
 
3.     Mã API sử dụng 1 lần 

Theo như thông báo, Facebook sẽ triển khai API vào tháng 2 tới đây – API one-time notification.
Có thể hiểu, API là mã dành cho khách hàng đã yêu cầu được nhận thông báo từ doanh nghiệp: khách đăng kí nhận vé đã mở bán, thông báo chương trình ưu đãi tháng…

Nếu khách hàng đã đăng ký nhận tin nhắn, Chatbot vẫn có thể nhắn tin tới những khách hàng này, dù đã quá 24h kể từ lần tương tác cuối cùng.
 
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn