Điều khoản và điều kiện áp dụng mã khuyến mãi trên TikTok Ads
Điều khoản và điều kiện áp dụng mã khuyến mãi trên TikTok Ads

Điều khoản và điều kiện áp dụng mã khuyến mãi trên TikTok Ads

5/8/2023 4:47:00 PM

 

Trình quản lý quảng cáo TikTok sẽ tặng mã khuyến mãi cho một số nhà quảng cáo như một phần của ưu đãi đặc biệt. Phiếu giảm giá hoặc Phiếu nạp sẽ cấp một khoản tiền vào tài khoản của nhà quảng cáo và đôi khi yêu cầu bạn đáp ứng những tiêu chí nhất định thì mới được nhận tiền trong tài khoản. Vậy điều khoản và điều kiện để áp dụng mã khuyến mãi trên TikTok Ads là gì? Hãy cùng Plus24h tìm hiểu bài viết dưới đây nhé. 
 


 

1. Nhà quảng cáo sẽ bị tính phí cho mọi quảng cáo vượt quá số tiền khuyến mãi. Nhà quảng cáo có thể dừng các quảng cáo bất kỳ lúc nào trước khi hết số tiền khuyến mãi, nếu họ không muốn bị tính thêm phí quảng cáo. Nhà quảng cáo sẽ không được thông báo khi số tiền khuyến mãi đã hết.
 

2. Để được hưởng ưu đãi, bạn phải được phê duyệt quảng cáo, có đăng ký hợp lệ và chấp nhận các điều khoản và điều kiện tiêu chuẩn của TikTok for Business.
 

3. ​Số tiền khuyến mãi không thể chuyển nhượng và không được phép bán hay trao đổi.
 

4. TikTok có toàn quyền quyết định mức giá của quảng cáo, số lượng và loại quảng cáo có thể mua bằng bất kỳ Phiếu giảm giá hay Phiếu nạp nào.
 

5. Nhà quảng cáo có trách nhiệm thanh toán mọi khoản thuế phát sinh.
 

6. ​Mỗi khách hàng chỉ được nhận một khoản tiền khuyến mãi.
 

7. ​Số tiền khuyến mãi sẽ có ngày hết hạn. Thông thường, đó sẽ là ngày 31/3 của năm tiếp sau thời điểm bạn kích hoạt ưu đãi khuyến mãi.
 

 8. Bạn phải tích lũy đủ số tiền chi tiêu quảng cáo tối thiểu và được tính phí thành công thì mới có thể nhận số tiền khuyến mãi.
 

9.  ​Nếu bạn tạo tài khoản Trình quản lý quảng cáo TikTok với đơn vị tiền tệ không giống như tiền tệ của khoản tiền khuyến mãi, thì số tiền khuyến mãi thực nhận có thể phải chịu sự biến động của tỷ giá ngoại hối.
 

10. ​Tài khoản của bạn phải duy trì tình trạng hoạt động tốt thì mới đủ điều kiện nhận khoản tiền khuyến mãi.
 

12. ​Bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện này khi sử dụng phiếu nạp này và/hoặc khoản tiền khuyến mãi. Ưu đãi sẽ không có hiệu lực nếu bị cấm theo luật.
 

13. ​Nếu có bất kỳ điều khoản nào trong đây được xác định là trái pháp luật, không hợp lệ hoặc không thể thi hành, thì chúng sẽ bị xóa khỏi các Điều khoản này, những điều khoản còn lại sẽ vẫn còn nguyên hiệu lực thi hành.
 

14.  ​Trong phạm vi được phép theo luật, TikTok sẽ không nhận bất kỳ trách nhiệm hay nghĩa vụ pháp lý nào đối với mọi hoạt động truyền dữ liệu điện tử không thành công hoặc không chính xác cũng như tình trạng không thể truy cập hoặc không có sẵn của TikTok.

 

Hy vọng với những thông tin được chia sẻ ở trên bạn sẽ nắm rõ điều khoản và điều kiện áp dụng mã khuyến mãi trên TikTok Ads. 


 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn