Facebook Messenger: Cấm Broadcasting, liệu Chatbot bán hàng có đến ngày tàn?
Facebook Messenger: Cấm Broadcasting, liệu Chatbot bán hàng có đến ngày tàn?

Facebook Messenger: Cấm Broadcasting, liệu Chatbot bán hàng có đến ngày tàn?

1/9/2020 9:24:35 AM
FACEBOOK MESSENGER: CẤM BROADCASTING, LIỆU CHATBOT BÁN HÀNG CÓ ĐẾN NGÀY TÀN?
 
Đến đầu tháng 12 năm 2019 vừa qua, facebook đã đưa ra thông báo sẽ cập nhật chính sách cho nền tảng Facebook Messenger của mình.
Khi có thay đổi đồng nghĩa với việc sẽ có bên lên dĩa: người dùng, business, page, group…

Tuy nhiên, theo thông báo mới nhất được đưa ra thì, những công ty cung cấp nền tảng chatbot – những bên bán hàng online dùng chatbot như một công cụ chính để connect với khách hàng sẽ là những người chịu ảnh hưởng lớn nhất bởi những thay đổi này.
 
Kết quả hình ảnh cho chatbot 2020

Những thay đổi của nền tảng Facebook Messenger từ ngày 15/1/2020
 
1.     Chatbot chỉ được gửi tin nhắn cho người dùng trong vòng 24h (khung 24h) kể từ lúc người dùng tương tác lần cuối với trang


Tương tác có thể là comment trên page, bấm vào ref url hoặc bấm nút bắt đầu chat với trang.
Điều này có nghĩa là việc gửi tin nhắn khuyến mãi hoặc chức năng broadcast để gửi tin nhắn thông báo tới cho khách hàng chỉ có thể gửi trong vòng 24h.
 

2.     Sau khung 24h này, bạn vẫn có thể tiến hành gửi tin; nhưng là dạng tin nhắn cập nhật, là 1 trong 4 loại sau: 
 
  • Xác nhận cập nhật sự kiện (đăng ký thành công)
  • Cập nhật trạng thái đơn hàng (đã giao hàng)
  • Cập nhật trạng thái tài khoản
  • Cập nhật người phụ trách

Chính vì vậy, có thể Email sẽ được đẩy mạnh hơn nữa trong thời gian tới.
Các doanh nghiệp, cá nhân có thể tiến hành cân nhắc để lựa chọn các công cụ hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp của mình trong thời gian sắp tới.
 
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn