FPlusChrome Quét Uid từ email hoặc số điện thoại
FPlusChrome Quét Uid từ email hoặc số điện thoại

FPlusChrome Quét Uid từ email hoặc số điện thoại

12/26/2015 2:49:23 PM
Bước 1 : Thiết lập ngôn ngữ EnglishUS . Login facebook >  vào địa chỉ https://www.facebook.com/settings?tab=account&section=language&view
Chọn English (US) sau đó lưu thiết lập


Bước 2 : Click vào quét uid từ email sđt


Bước 3 : Mở file sđt muốn quétBước 4 : Lưu uid quét được

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn