Hướng dẫn ẩn lượt thích cho bài đã đăng trên Instagram
Hướng dẫn ẩn lượt thích cho bài đã đăng trên Instagram

Hướng dẫn ẩn lượt thích cho bài đã đăng trên Instagram

5/16/2023 8:41:37 AM

Bạn muốn ẩn lượt thả tim trên bài viết đã đăng trên Instagram bởi không tự tin về số lượt thích trên bài đăng của mình. Ngoài ra bạn không muốn người khác biết được ai đã thích tương tác dưới mỗi bài đăng của bạn. Đặc biết đối với nhà kinh doanh điều này sẽ giúp tránh việc cướp lộ thông tin khách hàng tiềm năng. Vậy cách ẩn lượt thích cho bài viết đã đăng trên Instagram như thế nào? Plus24h sẽ hướng dẫn cho bạn ở bài viết dưới đây nhé. 
 


 

Cách ẩn lượt thích cho bài viết đã đăng trên Instagram 
 

Bước 1: Truy cập tài khoản Instagram trên ứng dụng điện thoại >> chọn biểu tượng hồ sơ cá nhân  Biểu tượng hồ sơ cá nhân.