Hướng dẫn huỷ mặt hàng trong công cụ quản lý thương mại
Hướng dẫn huỷ mặt hàng trong công cụ quản lý thương mại

Hướng dẫn huỷ mặt hàng trong công cụ quản lý thương mại

2/10/2023 5:04:50 PM


 Khi bán hàng trên Facebook và Instagram, bạn có thể sử dụng Công cụ quản lý thương mại để hủy từng mặt hàng trong đơn đặt hàng hoặc toàn bộ đơn đặt hàng. Vậy bạn đã biết huỷ mặt hàng trong công cụ quản lý thương mại chưa? Plus24h là hướng dẫn cho bạn nhé. 

 

 

Cách hủy từng mặt hàng
 

 • Trong Công cụ quản lý thương mại, truy cập Đơn đặt hàng và chọn hạng mục của đơn đặt hàng muốn hủy. Bạn có thể lọc theo trạng thái vận chuyển để tìm đúng đơn đặt hàng nhanh hơn.
   

 • Trong menu thả xuống dành cho đơn đặt hàng đó, hãy nhấp vào Hủy mặt hàng.
   

 • Chọn số lượng mặt hàng cần hủy. Đối với đơn đặt hàng có nhiều mặt hàng, bạn có thể hủy từng mặt hàng trong đơn. Nhấp vào Tiếp tục.
   

 • Chọn lý do hủy và thêm tin nhắn cho khách hàng về việc hủy (không bắt buộc) >> Nhấp vào Tiếp tục.
   

 • Kiểm tra lại các chi tiết rồi nhấp vào Tiếp tục.

   

Cách hủy nhiều mặt hàng
 

Để huỷ nhiều mặt hàng trong công cụ quản lý thương mại bạn cần thực hiện như sau: 
 

 • Trong Công cụ quản lý thương mại, truy cập Đơn đặt hàng rồi chọn Quản lý hàng loạt đơn đặt hàng.
   

 • Chọn Xuất đơn đặt hàng.
   

 • Chọn khoảng ngày, rồi chọn Đơn đặt hàng có thể bị hủy. Nhấp vào Xuất file để tải xuống file CSV chứa các đơn đặt hàng.
   

 • Trong file của bạn, nhập số lượng mặt hàng cần hủy vào cancel required quantity.
   

 •  Nhập lý do hủy mặt hàng
   

 • Nhập tin nhắn (không bắt buộc) cho khách hàng để giải thích lý do bạn hủy đơn đặt hàng trong cancel_option message. Ví dụ: bạn có thể nhập "Rất tiếc, mặt hàng này đã hết".
   

 • Nhấp vào Nhập file để tải lại file đã chỉnh sửa lên Công cụ quản lý thương mại. Thông tin tóm tắt về tất cả các file đã nhập sẽ hiển thị trên trang Quản lý hàng loạt đơn đặt hàng.
   

 • Nếu file bị lỗi, bạn có thể tải file xuống lần nữa, xem cột action status, khắc phục sự cố theo mô tả rồi tải file lên lại. 

 

Mong rằng bài viết chia sẻ ở trên bạn sẽ huỷ mặt hàng trong công cụ quản lý thương mại thành công!!!


0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn