Hướng dẫn tạo quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm năng bằng mẫu liên hệ trên Facebook
Hướng dẫn tạo quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm năng bằng mẫu liên hệ trên Facebook

Hướng dẫn tạo quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm năng bằng mẫu liên hệ trên Facebook

12/8/2022 4:45:23 PM

 

Sử dụng mẫu liên hệ trong quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm năng nhằm tạo điều kiện cho khách hàng chia sẻ thông tin liên hệ với doanh nghiệp. Từ đó nhà bán sẽ biết được người dùng nào đang có nhu cầu tìm hiểu sản phẩm dịch vụ để có chiến lược tư vấn. 
  

Cách tạo quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm năng bằng mẫu liên hệ 
 

Bước 1: Đầu tiên đăng nhập vào Business Suite để bắt đầu. Nếu chưa có Trang, bạn hãy tạo ngay hôm nay.
 

Bước 2: Nhấp vào nút Tạo quảng cáo bên dưới ảnh tiêu đề.
 

Bước 3: Một cửa sổ bật lên sẽ xuất hiện trên trang của bạn. Chọn mục tiêu Tăng khách hàng tiềm năng.

 


 

Bước 4: Chọn nền tảng bạn muốn sử dụng để thu thập thông tin khách hàng, chẳng hạn như Trên Facebook.
 

Bước 5: Tùy chỉnh mẫu liên hệ với thông tin bạn muốn thu thập. Bạn cũng có thể tạo câu hỏi tuỳ chỉnh để sàng lọc khách hàng hiệu quả hơn.

 


 

Bước 6: Nhấp vào Tiếp.
 

Bước 7: Tải lên nội dung quảng cáo và phần mô tả, sau đó chọn nhãn nút mô tả hành động bạn muốn, chẳng hạn như Đăng ký.
 

Bước 8: Chọn đối tượng, lịch chạy và khoảng thời gian quảng cáo >> Cuối cùng nhấp vào Quảng cáo ngay để bắt đầu chạy quảng cáo.

 

 

Bài viết trên là cách tạo quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm năng bằng mẫu liên hệ trên Facebook. Chúc các bạn áp dụng thành công !!!

 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn