Hướng dẫn xem lịch sử hoạt động của quảng cáo trên Facebook
Hướng dẫn xem lịch sử hoạt động của quảng cáo trên Facebook

Hướng dẫn xem lịch sử hoạt động của quảng cáo trên Facebook

7/11/2022 4:29:04 PM

 

Khi xem lịch sử hoạt động, bạn có thể biết ai đã thực hiện thay đổi, đó là những thay đổi nào và thời gian thực hiện những thay đổi đó. Ngoài ra nhà quảng cáo có thể chọn các tuỳ các thông tin chiến dịch quảng cáo khi xem lịch sử hoạt động. Vậy bạn đã biết cách xem lịch sử hoạt động của quảng cáo trên Facebook như thế nào chưa? Plus24h sẽ hướng dẫn ngay cho bạn ở bài viết ngay dưới đây nhé. 

 

 

Cách xem lịch sử hoạt động của chiến dịch Facebook ads 
 

Bước 1: Đầu tiên cần Đi tới Trình quản lý quảng cáo.

 

 

Bước 2 : Chọn Chiến dịchNhóm quảng cáo hoặc Quảng cáo.
 

Bước 3: Nhấp để chọn ô bên cạnh chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo bạn muốn xem.
 

Bước 4: Chọn để mở ngăn chứa thông tin bổ sung.
 

Bước 5: Chọn các bộ lọc trong menu thả xuống để tùy chỉnh lịch sử hoạt động. 
 

 • Loại hoạt động: Hiển thị các cập nhật đối với ngân sách, lịch chạy, mục tiêu và các loại hoạt động khác hoặc hiển thị tất cả hoạt động được thực hiện với quảng cáo.
   

 • Bởi: Hiển thị các thay đổi với quảng cáo do Facebook hoặc bất kỳ ai trên tài khoản quảng cáo của bạn thực hiện.

    

Bước 6: Chọn Xem thêm để cuộn qua các hàng khác của lịch sử hoạt động.

 

Các tuỳ chọn khi xem lịch sử hoạt động Facebook Ads 
 

 • Tài khoản: Hiển thị thời điểm bạn phê duyệt/từ chối quảng cáo hoặc thực hiện thay đổi đối với tài khoản quảng cáo.
   

 • Quảng cáo: Hiển thị những thay đổi được thực hiện ở cấp độ quảng cáo.
   

 • Nhóm quảng cáo: Hiển thị những thay đổi được thực hiện ở cấp độ nhóm quảng cáo.
   

 • Đối tượng: Hiển thị những thay đổi được thực hiện với đối tượng của nhóm quảng cáo.
   

 • Giá thầu: Hiển thị những thay đổi được thực hiện với giá thầu của nhóm quảng cáo. 

 

 • Ngân sách: Hiển thị những thay đổi được thực hiện với ngân sách của nhóm quảng cáo hoặc với phương thức thanh toán ở cấp độ tài khoản (ví dụ: gỡ thẻ tín dụng đã hết hạn).
   

 • Chiến dịch: Hiển thị những thay đổi được thực hiện ở cấp độ chiến dịch.
   

 • Lịch chạy: Hiển thị những thay đổi được thực hiện với lịch chạy của nhóm quảng cáo.
   

 • Trạng thái chạy: Hiển thị những thay đổi được thực hiện khi bạn tạm dừng, tiếp tục hoặc xóa quảng cáo. 
   

 • Nhắm mục tiêu: Hiển thị những thay đổi được thực hiện với tùy chọn nhắm mục tiêu của nhóm quảng cáo. 

 

Bài viết trên là cách xem lịch sử hoạt động của chiến dịch quảng cáo Facebook Ads. Mong rằng bạn có thể áp dụng thành công và có thể biết được quảng cáo nào chạy hiệu quả để có chiến lược phát triển về sau. Từ đó nhanh chóng tiếp cận khách hàng tiềm năng và gia tăng tỉ lệ chuyển đổi đơn hàng. 

 

 


 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn