Tắt nhận diện khuôn mặt tự động trên Facebook
Tắt nhận diện khuôn mặt tự động trên Facebook

Tắt nhận diện khuôn mặt tự động trên Facebook

10/2/2019 10:15:41 AM
TẮT NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT TỰ ĐỘNG TRÊN FACEBOOK
 
Bạn cảm thấy như thế nào đối với tính năng tự động nhận diện khuôn mặt trên facebook? Mới đây, sau hàng loạt bê bối và kiện tụng, Facebook đã có những quyết định chính thức liên quan tới việc tắt tính năng tự động nhận diện khuôn mặt này! 

Kết quả hình ảnh cho nhận diện khuôn mặt facebook

Tính năng trên được facebook xây dựng nhằm xác định danh tính của người trong ảnh và gợi ý tag. Tuy nhiên, sau hàng loạt các vụ kiện hay các vụ bê bối về tính bảo mật hay làm lộ thông tin của người dùng, facebook đã phải đưa ra các quyết định nhằm thay đổi chính sách ban đầu của mình và một trong số đó chính là tự động quét khuôn mặt.

Theo đó, facebook sẽ chấm dứt việc mặc định tự động quét khuôn mặt của người dùng và tag vào các nội dung trên newfeed. Thay vào đó, facebook sẽ cập nhật thêm một số tùy chỉnh trong cài đặt, nhằm giúp người dùng kiểm soát việc bị quét khuôn mặt.

Tùy chọn mới này sẽ được mặc định là tắt đối với người dùng mơi và hiển thị thông báo nếu nó đã được bật lên.
Tuy nhiên, facebook khích lệ bạn nên bật tính năng này để nhận biết tình trạng có người đăng ảnh bạn khi chưa được cho phép.
 
 
 
 
 
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn