Hướng dẫn accept friend request token facebook - FPlus Token Cookie
Hướng dẫn accept friend request token facebook - FPlus Token Cookie

Hướng dẫn accept friend request token facebook - FPlus Token Cookie

7/3/2018 12:05:39 PM
ACCEPT FRIEND REQUEST
Bạn có nhiều lời mời kết bạn nhưng lại không muốn accept hết tất cả?
FPlus sẽ giúp bạn chấp nhận các yêu cầu kết bạn nhận được đồng thời lọc theo các tiêu chí có sẵn để kết bạn với những khách hàng tiềm năng với nhiều tài khoản facebook dựa vào token cookie.
FPlus > FPlus Token & Cookie > Accept friend request .
Bước 1: Nhập danh sách token muốn Accept friend request
  • Nhập mỗi dòng một token.
  • Nhập mỗi dòng một định dạng “Token|proxyip:port”.
  • Nhập mỗi dòng một định dạng “Token|sship|sshuser|sshpass”.

 
Bước 2: Chọn các điều kiện chấp nhận kết bạn.

 
Bước 3: Thiết lập các thông số thời gian và click “Bắt đầu”.

 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn