Hướng dẫn add friend token facebook - FPlus Token Cookie
Hướng dẫn add friend token facebook - FPlus Token Cookie

Hướng dẫn add friend token facebook - FPlus Token Cookie

7/3/2018 10:50:24 AM
ADD FRIEND
Bạn có một file UID và muốn kết bạn với các khách hàng bạn cho là tiềm năng trong danh sách đó? Hay bạn muốn kết bạn với 1 loạt những người bạn muốn mà ngại vì mất thời gian?
FPlus sẽ giúp bạn gửi các yêu cầu kết bạn đồng thời lọc theo các tiêu chí có sẵn để kết bạn với những khách hàng tiềm năng với nhiều tài khoản facebook.
FPlus > FPlus Token & Cookie > Add friend.
Bước 1: Nhập danh sách token muốn  add friend.
  • Nhập mỗi dòng một token.
  • Nhập mỗi dòng một định dạng “Token|proxyip:port”.
  • Nhập mỗi dòng một định dạng “Token|sship|sshuser|sshpass”.

 
Bước 2: Nhập danh sách UID muốn add friend.

 
Bước 3: Thiết lập like, comment post và các điều kiện add friend.

 
 
Bước 4: Thiết lập các thông số và click “Bắt đầu”.

 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn