Hướng dẫn backup friend photo token facebook - FPlus Token Cookie
Hướng dẫn backup friend photo token facebook - FPlus Token Cookie

Hướng dẫn backup friend photo token facebook - FPlus Token Cookie

7/4/2018 8:33:07 AM
BACKUP FRIEND PHOTO
Chức năng này sẽ giúp bạn backup lại: hình ảnh bạn bè, comment. Của nhiều tài khoản facebook, giúp bạn dễ dàng vượt checkpoint khi bị checkpoint.
FPlus > FPlus Token & Cookie > Backup friend photo.
Bước 1: Nhập danh sách token muốn backup friend photo.
  • Nhập mỗi dòng một token.
  • Nhập mỗi dòng một định dạng “Token|proxyip:port”.
  • Nhập mỗi dòng một định dạng “Token|sship|sshuser|sshpass”.

 
Bước 2: Lựa chọn các thông tin muốn lấy.


Bước 3: Thiết lập các thông số và click “Bắt đầu”.

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn