Hướng dẫn check token cookie facebook - FPlus Token Cookie
Hướng dẫn check token cookie facebook - FPlus Token Cookie

Hướng dẫn check token cookie facebook - FPlus Token Cookie

6/19/2018 2:58:29 PM
CHECK TOKEN COOKIE
 
Bạn đang kinh doanh online, bạn đang sở hữu nhiều cookie hay token facebook? Bạn không biết token cookie facebook nào còn hoạt động?
FPlus sẽ hướng dẫn bạn cách check cookie và token để giúp bạn quản lý được tài khoản một cách dễ dàng hơn nhé!
FPlus > FPlus Token & Cookie > Check token cookie:
 
Bước 1: Nhập tài khoản muốn lấy token cookie và click “thêm”.

 
Bước 2: Lựa chọn, thay đổi các thông số trong check token và bắt đầu check.

 
Bước 3: Xác nhận kết quả thu được và lưu/coppy token cookie live.

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn