Hướng dẫn comment group token - FPlus Token Cookie
Hướng dẫn comment group token - FPlus Token Cookie

Hướng dẫn comment group token - FPlus Token Cookie

7/2/2018 1:43:09 PM
COMMENT GROUP
Khi đăng bài facebook, nhất là những bài viết bán hàng, việc tăng lượt tương tác, giúp bài hiện lên đầu trang luôn là điều mà bạn quan tâm .
FPlus sẽ giúp bạn comment vào bài đã đăng trong nhóm để up bài với nhiều token cookie.
FPlus > FPlus Token & Cookie > Comment group
Bước 1: Nhập danh sách token muốn comment nhóm.
  • Nhập mỗi dòng một token.
  • Nhập mỗi dòng một định dạng “Token|proxyip:port”.
  • Nhập mỗi dòng một định dạng “Token|sship|sshuser|sshpass”.

 
Bước 2: Thiết lập like, comment bài viết.

 
 
Bước 3: Thiết lập các thông số thời gian và click “Bắt đầu”.

 
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn