Hướng dẫn comment like bạn bè facebook - FPlus Token Cookie
Hướng dẫn comment like bạn bè facebook - FPlus Token Cookie

Hướng dẫn comment like bạn bè facebook - FPlus Token Cookie

6/29/2018 5:15:02 PM
 
COMMENT LIKE BẠN BÈ
FPlus sẽ giúp bạn tăng lượt tương tác hơn đối với những bạn bè trong list friend của bạn, dặc biệt là những khách hàng tiềm năng bằng cách comment, like vào những bài viết của bạn bè trên các trang cá nhân với nhiều tài khoản fcaebook bằng token.
FPlus > FPlus Token & Cookie > Comment like bạn bè.
 
Bước 1: Nhập danh sách token muốn dăng nhóm.
  • Nhập mỗi dòng một token.
  • Nhập mỗi dòng một định dạng Token|proxyip:port”.
  • Nhập mỗi dòng một định dạng Token|sship|sshuser|sshpass”.

 
Bước 2: Thiết lập like, comment bạn bè.

 

 
Bước 3: Thiết lập các thông số và click “Bắt đầu”.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn