Hướng dẫn comment like friend cookie facebook - FPlus Token Cookie
Hướng dẫn comment like friend cookie facebook - FPlus Token Cookie

Hướng dẫn comment like friend cookie facebook - FPlus Token Cookie

6/27/2018 11:32:05 AM
COMMENT LIKE FRIEND COOKIE
FPlus sẽ giúp bạn tăng lượt tương tác hơn đối với những bạn bè trong list friend của bạn, dặc biệt là những khách hàng tiềm năng bằng cách comment, like vào những bài viết của bạn bè trên các trang cá nhân với nhiều tài khoản fcaebook.
FPlus > FPlus Token & Cookie > Comment like friend cookie.
 

Bước 1: Nhập danh sách account muốn comment like friend.
  • Nhập mỗi dòng một cookie.
  • Nhập mỗi dòng một định dạng user|pass.
  • Nhập dạng user|pass|cookie|token|sship|sshuser|sshpass để thiết lập ssh cho từng tài khoản (user, pass, token có thể để trống).
  • Nhập dạnguser|pass|cookie|token|proxyip:proxyport:user:passđể thiết lập proxy cho từng tài khoản (user, pass, token có thể để trống).
 

 
Bước 2: Thiết lập comment, like friend

 
Bước 3: Thiết lập các thông số và click “bắt đầu”.

 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn