Hướng dẫn comment page token - FPlus Token Cookie
Hướng dẫn comment page token - FPlus Token Cookie

Hướng dẫn comment page token - FPlus Token Cookie

7/2/2018 1:46:55 PM
COMMENT PAGE
Bạn quản lý các page bán hàng của mình, FPlus sẽ giúp bạn comment vào các bài viết trong page giúp bạn quản lý page hiệu quả, tăng tương tác với khách hàng bằng nhiều tài khoản facebook khác nhau.
FPlus > FPlus Token & Cookie > Comment page.
Bước 1: Nhập danh sách token muốn comment page.
  • Nhập mỗi dòng một token.
  • Nhập mỗi dòng một định dạng “Token|proxyip:port”.
  • Nhập mỗi dòng một định dạng “Token|sship|sshuser|sshpass”.

 
Bước 2: Nhập page muốn comment.
  • Tìm page theo từ khóa :

 
  • Mở danh sách ID page :

 
Bước 3: Nhập nội dung comment.

 
Bước 4: Thiết lập các thông số thời gian và click “Bắt đầu”.

 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn