Hướng dẫn comment seeding comment - FPlus Token & Cookie
Hướng dẫn comment seeding comment - FPlus Token & Cookie

Hướng dẫn comment seeding comment - FPlus Token & Cookie

7/25/2018 9:24:23 AM
COMMENT SEEDING COMMENT
FPlus giúp bạn comment trả lời vào các comment trong danh sách link, id của comment với nhiều nội dung khác nhau.
FPlus > FPlus Token & Cookie > Comment seeding comment.
Bước 1: Nhập danh sách account muốn tham gia comment.
  • Nhập mỗi dòng một “cookie”.
  • Nhập mỗi dòng một “user|pass”.
  • Nhập mỗi dòng một “user|pass|cookie|token”.
  • Nhập mỗi dòng một “user|pass|cookie|token|proxyip:port”.
  • Nhập mỗi dòng một “user|pass|cookie|token|sship|sshuser|sshpasss”.
 

 
Bước 2: Nhập nội dung comment và danh sách link hoặc id comment.


 
Bước 3: Thiết lập các thông số và click “Bắt đầu”.
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn