Hướng dẫn comment up token facebook - FPlus Token Cookie
Hướng dẫn comment up token facebook - FPlus Token Cookie

Hướng dẫn comment up token facebook - FPlus Token Cookie

6/29/2018 5:07:24 PM
COMMENT UP TOKEN
Khi đăng bài facebook, nhất là những bài viết bán hàng, việc tăng lượt tương tác, giúp bài hiện lên đầu trang luôn là điều mà bạn quan tâm và lo lắng
FPlus sẽ giúp bạn comment vào bài đã đăng trong nhóm để up bài với nhiều token cookie.
FPlus > FPlus Token & Cookie > Comment up Token
Bước 1: Nhập danh sách token muốn dăng nhóm.
  • Nhập mỗi dòng một token.
  • Nhập mỗi dòng một định dạng Token|proxyip:port”.
  • Nhập mỗi dòng một định dạng Token|sship|sshuser|sshpass”.

 
Bước 2: Nhập nội dung comment.


 
Bước 3: Thiết lập các thông số và click “Bắt đầu”.

 
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn