Hướng dẫn đăng nhóm Cookie - FPlus Token & Cookie
Hướng dẫn đăng nhóm Cookie - FPlus Token & Cookie

Hướng dẫn đăng nhóm Cookie - FPlus Token & Cookie

6/22/2018 5:28:27 PM
ĐĂNG NHÓM COOKIE
Bạn sử dụng nhiều tài khoản? Bạn muốn đăng bài lên nhiều nhóm mà không muốn bị hạn chế, bị đánh dấu spam hay tốn thời gian?
FPlus sẽ giúp bạn đăng nhóm một cách dễ dàng và nhanh chóng với “đăng nhóm cookie”.
Đăng nhóm cookie sẽ giúp bạn đăng tin với nhiều tài khoản trên 1 cửa sổ với phần mềm FPlus. Chức năng này hỗ trợ đăng luân phiên nhiều tài khoản & reset dcom tránh nhiều nick trùng IP. Giảm khả năng bị checkpoint khi dùng nhiều tài khoản trên 1 máy tính.
FPlus > FPlus Token & Cookie > Đăng nhóm Cookie 
Bước 1: Nhập danh sách account muốn đăng nhóm.
  • Nhập dạng user|pass|cookie|token|sship|sshuser|sshpass để thiết lập ssh cho từng tài khoản.
  • Nhập dạnguser|pass|cookie|token|proxyip:proxyport:user:passđể thiết lập proxy cho từng tài khoản.


Bước 2: Chọn nhóm muốn đăng trong danh sách nhóm.
  • Chọn nhóm muốn đăng trong danh sách nhóm (nếu không chọn nhóm sẽ đăng tất cả các nhóm, không trừ nhóm nào) : Click chuột phải vào từng nick để nhận danh sách nhóm và tích chọn (bỏ chọn) nhóm muốn đăng.
  • Đăng theo thứ tự (đăng vào tất cả các nhóm trong danh sách theo thứ tự).
  • Đăng random nhóm (chọn bất kì nhóm trong danh sách nhóm để đăng bài).

 
Bước 3: Nhập nội dung đăng.

  • Chia sẻ bài viết:
  • Giả lập link và bài viết FB:
  • Giả lập ảnh & status.
  • Bán hàng.
  • Comment.


Bước 4: Thiết lập các thông số và click “Bắt đầu”.


 
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn