Hướng dẫn đăng nhóm luân phiên facebook - FPlus Token Cookie
Hướng dẫn đăng nhóm luân phiên facebook - FPlus Token Cookie

Hướng dẫn đăng nhóm luân phiên facebook - FPlus Token Cookie

6/29/2018 5:03:13 PM
ĐĂNG NHÓM LUÂN PHIÊN
Chức năng này giúp bạn đăng luân phiên từng token. Sau khi chạy hết 1 token phần mềm sẽ chuyển sang đăng token tiếp theo.
FPlus > FPlus Token & Cookie > Đăng nhóm luân phiên.
Bước 1: Nhập danh sách token muốn dăng nhóm.
  • Nhập mỗi dòng một token.
  • Nhập mỗi dòng một định dạng Token|proxyip:port”.
  • Nhập mỗi dòng một định dạng Token|sship|sshuser|sshpass”.

Bước 2: Nội dung đăng.
  • Nhập nội dung đăng:

 
  • Chọn cách đăng nội dung bài viết và phương thức đăng nhóm:

 
  • Đăng API web, bài viết, ảnh, album facebook:

 
  • Đăng API ảnh và status:

 
Bước 3: Thiết lập các thông số và click “Bắt đầu”.

 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn