Hướng dẫn đăng nhóm token - FPlus Token Cookie
Hướng dẫn đăng nhóm token - FPlus Token Cookie

Hướng dẫn đăng nhóm token - FPlus Token Cookie

6/29/2018 4:59:22 PM
ĐĂNG NHÓM TOKEN
Đăng nhóm token sẽ giúp bạn đăng tin, chia sẻ với nhiều token trên 1 cửa sổ với phần mềm FPlus. Chức năng này hỗ trợ đăng luân phiên nhiều token & reset dcom tránh nhiều nick trùng IP. Giảm khả năng bị checkpoint khi dùng nhiều tài khoản trên 1 máy tính.
FPlus > FPlus Token & Cookie > Đăng nhóm token.
Bước 1: Nhập danh sách token muốn dăng nhóm.
 • Nhập mỗi dòng một token.
 • Nhập mỗi dòng một định dạng Token|proxyip:port”.
 • Nhập mỗi dòng một định dạng Token|sship|sshuser|sshpass”.

Bước 2: Chọn nhóm muốn đăng trong danh sách nhóm  (nếu không chọn nhóm, FPlus sẽ đăng tất cả các nhóm bạn tham gia).
 • Chọn nhóm muốn đăng trong danh sách nhóm (nếu không chọn nhóm sẽ đăng tất cả các nhóm, không trừ nhóm nào) : Click chuột phải vào từng nick để nhận danh sách nhóm và tích chọn (bỏ chọn) nhóm muốn đăng.

 
 • Đăng theo thứ tự (đăng vào tất cả các nhóm trong danh sách theo thứ tự).
 • Đăng random nhóm (chọn bất kì nhóm trong danh sách nhóm để đăng bài).

 
 
Bước 3: Nội dung và phương thức đăng.
 • Nhập nội dung muốn đăng:

 
 • Chọn cách thức đăng nội dung:
 • Đăng API link, chia sẻ bài viết facebook.

 
 • Đăng API ảnh và status.
 • Comment.

 
Bước 4: Thiết lập các thông số và click “Bắt đầu”.

 
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn