Hướng dẫn đăng tường bạn bè - FPlus Token Cookie
Hướng dẫn đăng tường bạn bè - FPlus Token Cookie

Hướng dẫn đăng tường bạn bè - FPlus Token Cookie

6/29/2018 5:13:05 PM
ĐĂNG TƯỜNG BẠN BÈ
Bạn sử dụng nhiều tài khoản facebook, bạn muốn đăng các bài viết hay hình ảnh lên tường lên tất cả các tài khoản của bạn bè mình. Chức năng này sẽ giúp bạn đăng bài lên tường bạn bè sử dụng nhiều token.
FPlus > FPlus Token & Cookie > Đăng tường bạn bè.
 
Bước 1: Nhập danh sách token muốn dăng nhóm.
  • Nhập mỗi dòng một token.
  • Nhập mỗi dòng một định dạng Token|proxyip:port”.
  • Nhập mỗi dòng một định dạng Token|sship|sshuser|sshpass”.

Bước 2: Nhập nội dung đăng và phương thức đăng.
  • Nhập nội dung đăng:

 
  • Chọn phương thức đăng:
  • Đăng API link web, bài viết, ảnh, album facebook:

 
  • Đăng API ảnh và status:

 
Bước 3: Thiết lập các thông số bà click “Bắt đầu”.

 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn