Hướng dẫn đăng tường & tag cookie facebook - FPlus Token Cookie
Hướng dẫn đăng tường & tag cookie facebook - FPlus Token Cookie

Hướng dẫn đăng tường & tag cookie facebook - FPlus Token Cookie

6/23/2018 8:46:21 AM
ĐĂNG TƯỜNG & TAG COOKIE
Bạn sử dụng nhiều tài khoản facebook, bạn muốn đăng các bài viết hay hình ảnh lên tường lên tất cả các tài khoản của mình. Hay tag bạn bè của mình vào bài đăng một cách nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và hiệu quả?
FPlus sẽ giúp bạn thực hiện điều đó một cách tốt nhất chỉ với FPlus token & cookie.
FPlus > FPlus Token & Cookie > Đăng tường và tag cookie 

Bước 1: Bước 1: Nhập danh sách account muốn đăng nhóm và click “ Thêm”.
  • Nhập dạng user|pass|cookie|token|sship|sshuser|sshpass để thiết lập ssh cho từng tài khoản.
  • Nhập dạnguser|pass|cookie|token|proxyip:proxyport:user:passđể thiết lập proxy cho từng tài khoản.
 


Bước 2: Nhập nội dung bài viết đăng.

  • Chia sẻ bài viết:
  • Giả lập link và bài viết FB:
  • Giả lập ảnh & status.


Bước 3: Thiết lập các thông số thời gian và số lượng.
Click “Bắt đầu”.

 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn