Hướng dẫn đánh dấu không phải Spam - FPlus Token Cookie.
Hướng dẫn đánh dấu không phải Spam - FPlus Token Cookie.

Hướng dẫn đánh dấu không phải Spam - FPlus Token Cookie.

6/23/2018 8:52:53 AM
ĐÁNH DẤU KHÔNG PHẢI SPAM
Bạn sử dụng facebook để đăng bài, chia sẻ các bài viết nhưng lại bị thông báo spam từ facebook.
FPlus sẽ giúp bạn tự động đánh dấu các thông báo bài viết spam là không phải spam trong hộp thư hỗ trợ trên nhiều tài khoản , giúp cho việc đăng  hay share các bài viết vào các nhóm một cách dễ dàng hơn.
 FPlus > FPlus Token & Cookie > Đánh dấu không phải Spam
Bước 1: Nhập danh sách account muốn đăng nhóm và click “ Thêm”.
  • Nhập dạng “user|pass|cookie|token|sship|sshuser|sshpass” để thiết lập ssh cho từng tài khoản.
  • Nhập dạng “user|pass|cookie|token|proxyip:proxyport:user:pass” để thiết lập proxy cho từng tài khoản.


Bước 2: Thiết lập các thông số về số lượng bài và thời gian.
Click “ Bắt đầu”.

 
 
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn