Hướng dẫn gửi messanger token facebook - FPlus Token Cookie
Hướng dẫn gửi messanger token facebook - FPlus Token Cookie

Hướng dẫn gửi messanger token facebook - FPlus Token Cookie

7/3/2018 11:50:55 AM
MESSANGER
Với 1 file UID có sẵn, bạn muốn gửi tin nhắn để giới thiệu sản phẩm của mình tới bạn bè của mình hay những khách hàng của mình một cách nhanh nhất, đem lại hiệu quả tương tác cao, đồng thời nhận phản hồi sớm.
FPlus messanger sẽ giúp bạn thực hiện điều này.
FPlus > FPlus Token & Cookie > Messanger.
Bước 1: Nhập danh sách token muốn gửi tin nhắn.
  • Nhập mỗi dòng một token.
  • Nhập mỗi dòng một định dạng “Token|proxyip:port”.
  • Nhập mỗi dòng một định dạng “Token|sship|sshuser|sshpass”.

 
Bước 2: Mở danh sách ID muốn gửi tin nhắn.

 
 
Bước 3: Nhập nội dung tin nhắn.

 
Bước 4: Thiết lập các thông số và click “Bắt đầu”.

 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn