Hướng dẫn gửi tin nhắn cho bạn bè token facebook - FPlus Token Cookie
Hướng dẫn gửi tin nhắn cho bạn bè token facebook - FPlus Token Cookie

Hướng dẫn gửi tin nhắn cho bạn bè token facebook - FPlus Token Cookie

7/3/2018 12:03:19 PM
GỬI TIN NHẮN CHO BẠN BÈ
Gửi tin nhắn một cách đồng loạt tới bạn bè, khách hàng của mình, giúp  bạn nhận lại được phải hồi một cách nhanh nhất. Từ đó tăng tính tương tác hơn cho khách hàng của mình.
FPlus sẽ giúp bạn thực hiện công việc này một cách nhanh và hiệu quả nhất.
FPlus > FPlus Token & Cookie > Gửi tin nhắn cho bạn bè.
Bước 1: Nhập danh sách token muốn Gửi tin nhắn cho bạn bè.
  • Nhập mỗi dòng một token.
  • Nhập mỗi dòng một định dạng “Token|proxyip:port”.
  • Nhập mỗi dòng một định dạng “Token|sship|sshuser|sshpass”.

 
Bước 2: Nhập nội dung tin nhắn.

 
Bước 3: Thiết lập các thông số và click “Bắt đầu”.
 

 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn