Hướng dẫn gửi tin nhắn cookie facebook - FPlus Token Cookie
Hướng dẫn gửi tin nhắn cookie facebook - FPlus Token Cookie

Hướng dẫn gửi tin nhắn cookie facebook - FPlus Token Cookie

6/27/2018 11:22:58 AM
GỬI TIN NHẮN COOKIE
Khi các bạn đã kết bạn được với một loạt những khách hàng tiềm năng, FPlus sẽ giúp bạn gửi tin nhắn giới thiệu sản phẩm hàng hay tin nhắn chăm sóc khách hàng tới một loạt những khách hàng này. Giúp bạn tiếp cận và tương tác tốt hơn tới các khách hàng tiềm năng, tiết kiệm thời gian, nhanh chóng và hiệu quả với nhiều tài khoản facebook.
FPlus > FPlus Token & Cookie > Gửi tin nhắn cookie.

Bước 1: Nhập danh sách account muốn gửi tin nhắn.
  • Nhập mỗi dòng một cookie.
  • Nhập mỗi dòng một định dạng user|pass.
  • Nhập dạng user|pass|cookie|token|sship|sshuser|sshpass để thiết lập ssh cho từng tài khoản (user, pass, token có thể để trống).
  • Nhập dạnguser|pass|cookie|token|proxyip:proxyport:user:passđể thiết lập proxy cho từng tài khoản (user, pass, token có thể để trống).

 
Bước 2: Nhập nội dung tin nhắn và thiết lập thêm tin nhắn.

 
Bước 3: Lựa chọn cách thức gửi tin.
  • Gửi random 1 tin trong danh sách.
  • Gửi lần lượt (thời gian delay giữa 2 lần gửi tin lien tiếp: 5s-10s)
  • Gửi lần lượt UID trong danh sách.

 
  • Gửi mỗi account 1 file UID.

 
Bước 4: Thiết lập các thông số và click “bắt đầu”.

 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn