Hướng dẫn hủy yêu cầu kết bạn đã gửi cookie facebook - FPlus Token Cookie
Hướng dẫn hủy yêu cầu kết bạn đã gửi cookie facebook - FPlus Token Cookie

Hướng dẫn hủy yêu cầu kết bạn đã gửi cookie facebook - FPlus Token Cookie

6/26/2018 2:23:57 PM
HỦY YÊU CẦU KẾT BẠN ĐÃ GỬI COOKIE
Trước đây, bạn đã từng gửi rất nhiều lời mời kết bạn cho những người bạn bè mà bạn quen biết nhưng lại chưa được accept. Facebook giới hạn cho mỗi tài khoản 1000 yêu cầu kết bạn. Nếu đã max 1000 yêu cầu thì bạn sẽ không kết bạn được tiếp mà phải hủy đi rồi mới yêu cầu kết bạn tiếp được.
FPlus sẽ giúp bạn hủy đi tất cả những yêu cầu kết bạn đã gửi, để có thể gửi yêu cầu kết bạn lại hoặc kết bạn với UID mới.
FPlus > FPlus Token & Cookie > Hủy yêu cầu kết bạn đã gửi cookie.

Bước 1: Nhập danh sách account muốn hủy yêu cầu kết bạn đã gửi.
  • Nhập mỗi dòng một cookie.
  • Nhập dạng user|pass|cookie|token|sship|sshuser|sshpass để thiết lập ssh cho từng tài khoản (user, pass, token có thể để trống).
  • Nhập dạnguser|pass|cookie|token|proxyip:proxyport:user:passđể thiết lập proxy cho từng tài khoản (user, pass, token có thể để trống).
 

 
Bước 2: Thiết lập các thông số và click “Bắt đầu”.

 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn