Hướng dẫn invite friend to group cookie facebook - FPlus Token Cookie
Hướng dẫn invite friend to group cookie facebook - FPlus Token Cookie

Hướng dẫn invite friend to group cookie facebook - FPlus Token Cookie

6/28/2018 2:43:12 PM
INVITE FRIEND TO GROUP COOKIE
Bạn quản lý group, muốn mời bạn bè mình tham gia để tăng lượt tương tác cho group của bạn hay muốn mời những khách hàng tiềm năng vào nhóm để tiếp cận sản phẩm tốt hơn.
FPlus sẽ giúp bạn mời những người bạn này vào trong nhóm bằng nhiều tài khoản facebook.
FPlus > FPlus Token & Cookie > Invite friend to group cookie
Bước 1: Nhập danh sách account muốn unfriend.
  • Nhập mỗi dòng một cookie.
  • Nhập mỗi dòng một định dạng user|pass.
  • Nhập dạng user|pass|cookie|token|sship|sshuser|sshpass để thiết lập ssh cho từng tài khoản (user, pass, token có thể để trống).
  • Nhập dạnguser|pass|cookie|token|proxyip:proxyport:user:passđể thiết lập proxy cho từng tài khoản (user, pass, token có thể để trống).
 

 
Bước 2: Mở danh sách ID nhóm muốn mời bạn bè tham gia.
  • Mở danh sách trong mục “Open Black list ID” hoặc “Open White list ID”.

 
  • Nhập danh sách ID từng nhóm muốn mời bạn bè.

 
Bước 3: Thiết lập các thông số và click “bắt đầu”.

 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn