Hướng dẫn invite like page token facebook - FPlus Token Cookie
Hướng dẫn invite like page token facebook - FPlus Token Cookie

Hướng dẫn invite like page token facebook - FPlus Token Cookie

7/3/2018 11:47:01 AM
INVITE LIKE PAGE
Bạn sở hữu fanpage bán hàng, muốn mời bạn bè hay những khách hàng mục tiêu của mình like fanpage để giúp tăng lượt like page.
FPlus sẽ giúp bạn.
FPlus > FPlus Token & Cookie > Invite like page.
Bước 1: Nhập danh sách token muốn invite like page.
  • Nhập mỗi dòng một token.
  • Nhập mỗi dòng một định dạng “Token|proxyip:port”.
  • Nhập mỗi dòng một định dạng “Token|sship|sshuser|sshpass”.

 
Bước 2: Nhập ID page muốn mời bạn bè like.

 
 
Bước 3: Thiết lập các thông số và click “Bắt đầu”.

 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn