Hướng dẫn join nhóm cookie facebook - FPlus Token Cookie
Hướng dẫn join nhóm cookie facebook - FPlus Token Cookie

Hướng dẫn join nhóm cookie facebook - FPlus Token Cookie

6/26/2018 2:43:32 PM
JOIN GROUP COOKIE
Bạn bán hàng hay muốn tìm kiếm các thông tin cần thiết trong các group nào đó?
FPlus sẽ giúp bạn join vào các group mà bạn mong muốn một cách nhanh chóng mà không tốn thời gian với nhiều tài khoản cùng một lúc chỉ với 1 tab của FPlus.
FPlus > FPlus Token & Cookie > Join group cookie.
Bước 1: Nhập danh sách account muốn join group.
  • Nhập mỗi dòng một cookie.
  • Nhập dạng user|pass|cookie|token|sship|sshuser|sshpass để thiết lập ssh cho từng tài khoản (user, pass, token có thể để trống).
  • Nhập dạnguser|pass|cookie|token|proxyip:proxyport:user:passđể thiết lập proxy cho từng tài khoản (user, pass, token có thể để trống).
 

 
Bước 2: Nhập danh sách nhóm muốn join.
  

 
Bước 3: Thiết lập các thông số và click “Bắt đầu”.

 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn