Hướng dẫn join nhóm token facebook - FPlus Token Cookie
Hướng dẫn join nhóm token facebook - FPlus Token Cookie

Hướng dẫn join nhóm token facebook - FPlus Token Cookie

7/3/2018 10:46:09 AM
JOIN NHÓM
Bạn bán hàng và muốn tìm kiếm các khách hàng tiềm năng từ nhiều group?
FPlus sẽ giúp bạn join vào các nhóm nhanh chóng, giúp bạn bán hàng trên profile hiệu quả với nhiều token cùng lúc.
FPlus > FPlus Token & Cookie > Join nhóm.
Bước 1: Nhập danh sách token muốn  join nhóm.
  • Nhập mỗi dòng một token.
  • Nhập mỗi dòng một định dạng “Token|proxyip:port”.
  • Nhập mỗi dòng một định dạng “Token|sship|sshuser|sshpass”.

 
Bước 2: Nhập danh sách token nhóm muốn join.

 
Bước 3: Thiết lập các thông số và click “Bắt đầu”.

 
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn