Hướng dẫn kết bạn theo gợi ý cookie facebook - FPlus Token Cookie
Hướng dẫn kết bạn theo gợi ý cookie facebook - FPlus Token Cookie

Hướng dẫn kết bạn theo gợi ý cookie facebook - FPlus Token Cookie

6/26/2018 2:31:31 PM
KẾT BẠN THEO GỢI Ý COOKIE
Bạn mong muốn kết bạn nhiều hơn, tăng lượt tương tác cũng như lượt follow trên facebook của bạn nhưng lại không biết tìm bạn bè đó như thế nào? Hay bạn có những yêu cầu giúp bạn kết bạn hiệu quả hơn?
Chức năng này sẽ giúp kết bạn theo gợi ý facebook với nhiều tài khoản facebook.
FPlus > FPlus Token & Cookie > Kết bạn theo gợi ý cookie.

 
Bước 1: Nhập danh sách account muốn kết bạn.
  • Nhập mỗi dòng một cookie.
  • Nhập dạng user|pass|cookie|token|sship|sshuser|sshpass để thiết lập ssh cho từng tài khoản (user, pass, token có thể để trống).
  • Nhập dạnguser|pass|cookie|token|proxyip:proxyport:user:passđể thiết lập proxy cho từng tài khoản (user, pass, token có thể để trống).

 
Bước 2: Lựa chọn các phương thức và tiêu chí kết bạn.

 
Bước 3: Thiết lập các thông số và click “Bắt đầu”.

 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn