Hướng dẫn lấy comment group cookie - FPlus Token Cookie
Hướng dẫn lấy comment group cookie - FPlus Token Cookie

Hướng dẫn lấy comment group cookie - FPlus Token Cookie

6/28/2018 2:25:59 PM
COMMENT GROUP COOKIE
Bạn muốn thực hiện comment vào các bài viết trong nhóm?
Chức năng này của FPlus sẽ giúp bạn comment và like vào các bài viết trong nhóm với nhiều tài khoản facebook.
FPlus > FPlus Token & Cookie > Comment group cookie.

Bước 1: Nhập danh sách account muốn comment group.
  • Nhập mỗi dòng một cookie.
  • Nhập mỗi dòng một định dạng user|pass.
  • Nhập dạng user|pass|cookie|token|sship|sshuser|sshpass để thiết lập ssh cho từng tài khoản (user, pass, token có thể để trống).
  • Nhập dạnguser|pass|cookie|token|proxyip:proxyport:user:passđể thiết lập proxy cho từng tài khoản (user, pass, token có thể để trống).

 
Bước 2: Nhập nội dung muốn comment.
  • Nhập nội dung comment group.
  • Tải ảnh comment và like post.

 
Bước 3: Thiết lập các thông số và click “Bắt đầu”.

 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn