Hướng dẫn lấy comment link web cookie facebook - FPlus Token Cookie
Hướng dẫn lấy comment link web cookie facebook - FPlus Token Cookie

Hướng dẫn lấy comment link web cookie facebook - FPlus Token Cookie

6/28/2018 2:30:11 PM
COMMENT LINK WEB COOKIE
Nếu bạn muốn comment vào các link web có nhúng mục bình luận bằng facebook để giới thiệu sản phẩm hay thu hút người đọc?
Chức năng này của FPlus sẽ giúp bạn.
FPlus > FPlus Token & Cookie > Comment link web cookie

Bước 1: Nhập danh sách account muốn unfriend.
  • Nhập mỗi dòng một cookie.
  • Nhập mỗi dòng một định dạng user|pass.
  • Nhập dạng user|pass|cookie|token|sship|sshuser|sshpass để thiết lập ssh cho từng tài khoản (user, pass, token có thể để trống).
  • Nhập dạnguser|pass|cookie|token|proxyip:proxyport:user:passđể thiết lập proxy cho từng tài khoản (user, pass, token có thể để trống).

 
Bước 2: Nhập nội dung muốn comment và danh sách link web muốn comment.

 
Bước 3: Thiết lập các thông số và click “Bắt đầu”.

 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn