Hướng dẫn lấy comment tag cookie facebook - FPlus Token Cookie
Hướng dẫn lấy comment tag cookie facebook - FPlus Token Cookie

Hướng dẫn lấy comment tag cookie facebook - FPlus Token Cookie

6/29/2018 8:52:15 AM
COMMENT TAG
Phần mềm này sẽ giúp bạn comment tag bạn bè vào những bài viết, giúp cho khách hàng của mình tiếp cận gần hơn tới sản phẩm của mình hay giới thiệu trực tiếp tới khách hàng này.
FPlus > FPlus Token & Cookie > Comment tag.

Bước 1: Nhập danh sách account muốn comment tag.
  • Nhập mỗi dòng một cookie.
  • Nhập mỗi dòng một định dạng user|pass.
  • Nhập dạng user|pass|cookie|token|sship|sshuser|sshpass để thiết lập ssh cho từng tài khoản (user, pass, token có thể để trống).
  • Nhập dạnguser|pass|cookie|token|proxyip:proxyport:user:passđể thiết lập proxy cho từng tài khoản (user, pass, token có thể để trống).

 
Bước 2: Nhập nội dung
  • Nhập danh sách id bài viết và UID muốn tag.
  • Nhập nội dung comment.

 
Bước 3: Thiết lập các thông số thời gian và click “Bắt đầu”.

 
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn