Hướng dẫn lấy seeding rating page cookie facebook - FPlus Token Cookie
Hướng dẫn lấy seeding rating page cookie facebook - FPlus Token Cookie

Hướng dẫn lấy seeding rating page cookie facebook - FPlus Token Cookie

6/29/2018 8:46:34 AM
SEEDING RATING PAGE COOKIE
Bạn quản lý page và mong muống tăng tính tương tác của page bằng những bài đánh giá, điểm đánh giá.
Phần mềm FPlus sẽ giúp bạn đánh giá page bằng nhiều các tài khoản facebook.
FPlus > FPlus Token & Cookie > Seeding rating page.
Bước 1: Nhập danh sách account muốn seeding rating page.
  • Nhập mỗi dòng một cookie.
  • Nhập mỗi dòng một định dạng user|pass.
  • Nhập dạng user|pass|cookie|token|sship|sshuser|sshpass để thiết lập ssh cho từng tài khoản (user, pass, token có thể để trống).
  • Nhập dạnguser|pass|cookie|token|proxyip:proxyport:user:passđể thiết lập proxy cho từng tài khoản (user, pass, token có thể để trống).

Bước 2: Nhập ID Page muốn rating và nội dung đánh giá “rating text”.
Chú ý: Rate: số lượng sao mà bạn muốn đánh giá cho fanpage (1-5)

 
Bước 3: Thiết lập các thông số và click “Bắt đầu”.

 
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn