Hướng dẫn lấy xóa ảnh và bài viết cookie facebook - FPlus Token Cookie
Hướng dẫn lấy xóa ảnh và bài viết cookie facebook - FPlus Token Cookie

Hướng dẫn lấy xóa ảnh và bài viết cookie facebook - FPlus Token Cookie

6/29/2018 8:48:59 AM
XÓA BÀI VÀ ẢNH
Bạn muốn xóa bài viết hay ảnh trên tường của mình, để tránh trùng lặp các nội dung khi đăng?
FPlus sẽ giúp bạn thực hiện công việc này một cách nhanh chóng với nhiều tài khoản facebook khác nhau cùng một lúc.
FPlus > FPlus Token & Cookie > Xóa bài và ảnh.
Bước 1: Nhập danh sách account muốn xóa bài và ảnh.
  • Nhập mỗi dòng một cookie.
  • Nhập mỗi dòng một định dạng user|pass.
  • Nhập dạng user|pass|cookie|token|sship|sshuser|sshpass để thiết lập ssh cho từng tài khoản (user, pass, token có thể để trống).
  • Nhập dạnguser|pass|cookie|token|proxyip:proxyport:user:passđể thiết lập proxy cho từng tài khoản (user, pass, token có thể để trống).

 
Bước 2: Thiết lập các thông số và click “Bắt đầu”.

 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn