Hướng dẫn like & comment seeding token - FPlus Token Cookie
Hướng dẫn like & comment seeding token - FPlus Token Cookie

Hướng dẫn like & comment seeding token - FPlus Token Cookie

7/2/2018 1:50:34 PM
LIKE & COMMENT SEEDING
Bạn muốn tăng lượt tương tác của page mình quản lý bằng nhiều tài khoản của mình? Hay muốn đẩy bài của mình lên lượt top, thu hút sự chú ý của mọi người?
FPlus sẽ giúp bạn tăng lượt like, comment vào bài viết trên page để tăng độ tin cậy cho page bằng nhiều token.
FPlus > FPlus Token & Cookie > Like & comment seeding.
Bước 1: Nhập danh sách token muốn like, comment seeding.
  • Nhập mỗi dòng một token.
  • Nhập mỗi dòng một định dạng “Token|proxyip:port”.
  • Nhập mỗi dòng một định dạng “Token|sship|sshuser|sshpass”.
 

 
Bước 2: Nhập group, page muốn like, comment.
  • Thêm từng ID group, page muốn comment, like.

 
  • Mở danh sách ID group, page cõ sẵn.

 
Bước 3: Thiết lập like, comment bài viết, page.

 
Bước 4: Thiết lập các thông số và click “Bắt đầu”.

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn