Hướng dẫn mời bạn bè xem livestream - FPlus Token Cookie
Hướng dẫn mời bạn bè xem livestream - FPlus Token Cookie

Hướng dẫn mời bạn bè xem livestream - FPlus Token Cookie

6/29/2018 8:54:55 AM
MỜI BẠN BÈ XEM LIVESTREAM
Livestream sẽ giúp bạn có thể livestream những video cũ trước đây, quảng bá sản phẩm tới khách hàng. Hay chia sẻ những bài về sản phẩm đang được livestream trực tiếp của bạn. giúp bạn bè hay khách hàng tiếp cận nhiều hơn tới sản phẩm của bạn.
FPlus > FPlus Token & Cookie > Mời bạn bè xem livestream.

Bước 1: Nhập danh sách account muốn mời xem livestream.
  • Nhập mỗi dòng một cookie.
  • Nhập mỗi dòng một định dạng user|pass.
  • Nhập dạng user|pass|cookie|token|sship|sshuser|sshpass để thiết lập ssh cho từng tài khoản (user, pass, token có thể để trống).
  • Nhập dạnguser|pass|cookie|token|proxyip:proxyport:user:passđể thiết lập proxy cho từng tài khoản (user, pass, token có thể để trống).

 
Bước 2: Nhập link hoặc ID video live stream.

 
 
Bước 3: Thiết lập các thông số và click “Bắt đầu”.

 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn