Hướng dẫn out group cookie facebook - FPlus Token Cookie
Hướng dẫn out group cookie facebook - FPlus Token Cookie

Hướng dẫn out group cookie facebook - FPlus Token Cookie

6/28/2018 2:46:33 PM
OUT GROUP COOKIE
Bạn tham gia nhiều nhóm nhưng có rất nhiều nhóm nhưng lại không mang lại nhiều khách hàng tiềm năng, không đem lại tính tương tác cũng như hiệu quả mà bạn mong muốn?
FPlus sẽ giúp bạn rời nhóm theo những điều kiện, tiêu chí để giúp bạn tiếp cận được tốt hơn với những group có khách hàng mục tiêu của mình với nhiều tài khoản facebook.
Nhanh chóng, hiệu quả với nhiều tài khoản cùng một lúc.
FPlus > FPlus Token & Cookie > Out group cookie.

Bước 1: Nhập danh sách account muốn unfriend.
  • Nhập mỗi dòng một cookie.
  • Nhập mỗi dòng một định dạng user|pass.
  • Nhập dạng user|pass|cookie|token|sship|sshuser|sshpass để thiết lập ssh cho từng tài khoản (user, pass, token có thể để trống).
  • Nhập dạnguser|pass|cookie|token|proxyip:proxyport:user:passđể thiết lập proxy cho từng tài khoản (user, pass, token có thể để trống).

 
Bước 2: Thiết lập các điều kiện để rời nhóm.

 
Bước 3: Thiết lập các thông số và click “bắt đầu”.

 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn