Hướng dẫn poke friend cookie facebook - FPlus Token Cookie
Hướng dẫn poke friend cookie facebook - FPlus Token Cookie

Hướng dẫn poke friend cookie facebook - FPlus Token Cookie

6/27/2018 11:35:36 AM
POKE FRIEND COOKIE
Chọc bạn bè giúp tăng lượt tương tác giữa bạn với bạn bè hoặc những khách hàng của bạn.
FPlus > FPlus Token & Cookie > Poke friend cookie 

Bước 1: Nhập danh sách account muốn poke friend.
  • Nhập mỗi dòng một cookie.
  • Nhập mỗi dòng một định dạng user|pass.
  • Nhập dạng user|pass|cookie|token|sship|sshuser|sshpass để thiết lập ssh cho từng tài khoản (user, pass, token có thể để trống).
  • Nhập dạnguser|pass|cookie|token|proxyip:proxyport:user:passđể thiết lập proxy cho từng tài khoản (user, pass, token có thể để trống).

Bước 2: Thiết lập các thông số và click “bắt đầu”
 
 

 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn